Philips Türkiye Sağlık Sistemleri Pazarlama Direktörü: Gamze Arbak

Philips Türkiye Sağlık Sistemleri Pazarlama Direktörü: Gamze Arbak
  • Gamze Hanım, öncelikle sizi biraz tanıyabilir miyiz?

1999 Yılında ODTÜ Biyoloji bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra Ankara’da EMA Ltd. A.Ş’de Klinik Aplikasyon Uzmanı olarak iş hayatına adım attım. Daha sonra Eczacıbaşı-Monrol Nükleer Ürünler’de Satış Pazarlama Müdürü olarak çalışmaya başladım. Bu sırada Yeditepe Üniversitesi’nde MBA programını tamamlayarak, 2007 yılında Philips’te Doğu Avrupa Bölgesi Satış Pazarlama Müdürü görevine başladım. 12 Yıldır Philips’te farklı farklı görevler üstlendim. Son olarak 2019 yılında Philips Türkiye Sağlık Sistemleri Pazarlama Direktörü olarak atanarak, sağlık alanında 20 yıllık tecrübem ile görevimi sürdürmekteyim. Ayrıca, Orta Doğu & Türkiye Ultrason Pazarlama Müdürü görevine de devam ediyorum.

  • Philips'in sağlık ürünlerinden biraz bahseder misiniz?

Sağlık sektörü hem globalde hem de Türkiye’de hızlı büyüyen ve sürekli olarak kendini geliştiren sektörlerden biri… Philips olarak, gelişmiş teknolojilere sahip olduğumuz derin klinik ve tüketici iç görüsünden faydalanarak geliştirdiğimiz entegre çözümlerimizle, iyileştirilmiş hasta ve klinisyen deneyimi, daha düşük bakım maliyeti ve daha iyi sağlık sonuçları gibi faydalar sunmaktayız. Önceliğimiz hastaların sağlık hizmetlerine kolay erişimini sağlamak. Evde Bakım Hizmetleri, Girişimsel Radyoloji, Hasta Başı Monitör, Tanısal Görüntüleme, Sağlık Bilgi Sistemleri ve alanlarında geçmişten günümüze inovasyon odaklı bir başarı hikayesine sahibiz.

Sağlıklı Yaşam’dan başlayarak Önlem Alma, Teşhis, Tedavi ve Evde Bakım’a kadar pek çok alanda sunduğumuz yeniliklerle her zaman müşterilerimizin yanındayız. Bizi motive eden alanların başında İnovasyon, Değişim ve İş birliği geliyor. 1918 yılında ilk medikal X-Ray cihazını geliştirmiş bir kurum olarak bugüne kadar pek çok ilke ve inovasyona imza attık. İnovasyon bizim DNA’mızda var. Mevcutta 65.000 patentimiz bulunuyor. İnovasyonlarımızı ve ürün yelpazemizi sağlık teknolojileri alanında sürekli çeşitlendiriyoruz.

 

  • Yapay zekâ (Artificial Intelligence) teknolojisi nasıl bir teknoloji? Kullanım alanları ve faydaları nedir?

Yapay zekâ tek başına bir çözüm olmamakla birlikte, çözümlerin geliştirilebileceği bir yöntemler bütünüdür. Günümüzde yapay zekâ ve bağlantılı dijital teknoloji çığır açan yenilikler ve fırsatlar sunuyor. Yapay zekayı sağlık hizmetlerine ve kişisel sağlığa uygulamak, sadece makine öğrenmesinden (machine learning) ziyade, derin öğrenmeden (deep learning) ya da diğer istatistiksel yöntemlerden daha fazlasını gerektirir. Ve en önemlisi, bu tür yöntemlerin kullanıldığı klinik, operasyonel veya kişisel bağlamın derinlemesine anlaşılmasını gerektirir. Yapay zekanın insanların yaşamlarını iyileştirecek şekilde anlamlı hale getirilmesine ve şekillenmesine ise ‘uyarlanabilir öğrenme’ (adaptive intelligence) diyoruz.

 

‘Adaptive intelligence’ yani ‘uyarlanabilir öğrenme’ yapay zekayı ve diğer yöntemleri, kullanıldığı klinik, operasyonel veya kişisel içeriklerle birleştirir, insanların ihtiyaçlarına uyum sağlayan ve yeteneklerini artıran çözümleri destekler- sağlık hizmeti sağlayıcılarının daha düşük maliyetle daha iyi sonuçlar elde etmelerine ve tüketicilerin sağlıklı yaşam tarzları yaşamasına yardımcı olur. Ayrıca yapay zekâ özellikle bioteknoloji ile bir araya geldiğinde birçok hastalığı önlemeyi veya erken teşhis etmeyi mümkün kılıyor.

  • Günümüzde yapay zekanın en çok kullanıldığı alan sağlık sektörü diye biliyoruz. Sağlık alanında yapay zekâ kavramını ve önemini anlatır mısınız?

Philips olarak, büyük miktarda veri toplayarak ve bu veriyi anlamlı hale getirerek kitle sağlığı yönetiminin yeniden şekillendirilmesi ve optimize edilmesi için çalışıyoruz. Değer odaklı sağlık sistemine geçişin hızlanmasıyla birlikte sağlık alanında daha az maliyetli bakıma ve dijitalleşmeye yönelik trend artıyor. Philips olarak, büyük miktarda veri kullanarak kitle sağlığı yönetiminin yeniden şekillendirilmesi ve optimize edilmesi için çalışıyoruz. Yapay zekâ da hiç şüphesiz bu konuda çok önemli bir rol oynuyor.  Özellikle bioteknoloji ve yapay zekâ bir araya geldiğinde birçok hastalığı önlemek veya erken teşhis etmek, kişiselleşmiş tedavilerle daha etkili ve hızlı iyileşme imkânı sağlamak ve de çok daha uygun koşullarla sağlık hizmetlerinin yerine getirilmesi mümkün. Tüm sağlık verilerinin dijitalleşmesi ve Bulut üzerinden ulaşılabilmesi ile kişiler kendi sağlıklarını yakın bir zamanda çok daha iyi yönetebilecekler. Yapay zekâ her şeyi kökten değiştirecek, örneğin kendi sağlığımızla ilgili tüm bilgi, iç görü ve analizler ile bizi neyin sağlıklı tuttuğuna ilişkin bilgilere erişebileceğiz, sağlığımızda herhangi bir sorun olduğunda çok önceden haberimiz olabilecek ve birçok problemi daha ekonomik ve etkili bir şekilde çözebileceğiz. Biz buna “Digital İkizimiz” diyoruz. Herkesin dijital ikizi Bulut’ta bulunan milyonlarca kişinin verileri ile bağlantıda olduğunda, kalp rahatsızlıkları veya kanser gibi hastalıklarda genetik yapımıza en uygun, başarı şansı en yüksek tedaviyi hızlı bir şekilde uygulamak mümkün olacak.

  • Philips sağlık sistemlerinin ülkemizdeki öncelikleri ve odaklandığı projeler nelerdir?

Bizim şirket olarak Türkiye’deki önceliğimiz sağlık dönüşümüne katkıda bulunarak, çözüm üretmek. Bunu yapmak için dört önemli konumuz var:

  1. PPP projelerinin (Şehir Hastaneleri) hem Türkiye’de hem de bölgenin diğer ülkelerinde hayata geçirilmesini sağlamak,
  2. Dijital sağlık konusunda önemli adımlar atmak. Bunları yaparken her ülkenin ihtiyaçlarına çözüm olacak lokal yaklaşımlar izlemek,
  3. Her insanın hakkı olan sağlık hizmetlerine ulaşmak için de yeni iş modelleri geliştirmek ve geliştirdiğimiz bu yeni iş modolleri ile hem sağlığı daha kolay erişilebilir hale getirmek hem de sağlık sonuçlarını en iyi şekilde iyileştirmek,
  4. Sağlık Bakanlığı tarafından sürdürülen lokalizasyon projesinin iş ortağı olmak.

Bu doğrultuda gerçekleştirdiğimiz projeler ve geliştirdiğimiz ürünler ile sağlık konusunda hemen hemen her alanda yer alıyoruz. Türkiye'nin 2023 hedefleri ve sağlıkta dönüşüm stratejileri doğrultusunda başlattığı şehir hastaneleri projelerinde teknoloji çözüm ortağı olarak faaliyet gösteriyor, görüntüleme hizmetleri başta olmak üzere tüm klinik ekipmanlar, sağlık bilgi işlem çözümleri ve uyku sistemleri gibi birçok hizmette yüklenici firmaların paydaşı olarak sürdürülebilir bir iş modeli geliştirmeyi hedefliyoruz.

Philips olarak Kamu-Özel İş Birliği ile hayata başta Adana ve Elazığ Şehir Hastaneleri olmak üzere birçok projede tıbbi teknolojiler iş ortağı olarak yer alıyoruz.  Ayrıca hükümetimizin gündeminde olan sağlıkta yerlileşme konusunda da çalışmalarımız var. Türkiye’nin bu anlamda en büyük ihalesi olan sağlıkta yerlileşme ihalesinde biz de Philips olarak yer alıyoruz.