Philips Türkiye CEO'su Haluk Karabatak Medikal Türk Dergisi'ne Anlattı: “Önlem Alma, Teşhis, Tedavi ve Evde Bakım’a kadar birçok alanda inovatif çözümler sunuyoruz”

Philips Türkiye CEO'su Haluk Karabatak Medikal Türk Dergisi'ne Anlattı:  “Önlem Alma, Teşhis, Tedavi ve Evde Bakım’a kadar birçok alanda inovatif çözümler sunuyoruz”
Philips Türkiye CEO'su: Haluk Karabatak

Dünyada 129, Türkiye’de ise 90 yıldır varlık gösteren bir şirket olarak, kurulduğumuz günden bu yana tüm faaliyetlerimizde ‘hayatı iyileştirme’ yaklaşımı ile hareket ediyoruz. Teknolojik gelişmeler ile dijitalleşme ve kişiselleştirme de kişisel sağlık alanındaki en önemli trendler haline geldi. Sağlık alanında teknolojiyi kullanmayı tercih eden kişiler sadece hasta olduklarında değil, bunu günlük hayatlarının rutinlerine katarak kullanmayı da tercih ediyorlar. Ayrıca, tüketiciler artık daha çok kişiselleştirilmiş, kullanım kolaylığı sunan ürünlere yöneliyor. 2019 yılında IPSOS iş birliğinde gerçekleştirdiğimiz Türkiye Sağlık Trendleri Araştırması’na göre; katılımcıların %76’sı teknoloji ilerledikçe birçok hastalığın tedavisinin kolaylaşacağını, %67’si sağlık alanındaki teknolojik gelişmelerin insanların ömrünü uzattığını, %73’ü ev bakımı ve kişisel bakım için olan elektronik ürünlerin hayat standartlarını yükselttiğini ve %64’ü ise giyilebilir sağlık teknolojileri cihazlarının insanları sağlıklı olma konusunda teşvik ettiğini düşünüyor.

Biz de gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla, yapay zekâ ve bulut tabanlı çözümlerimiz ile tüketicilerimizin hayatını kolaylaştırıyor, onların kendi hayatlarının kontrollerini ellerine almalarına destek oluyoruz. Geliştirdiğimiz tüm ürün ve hizmetlerimizin temelinde de bu yaklaşım yer alıyor.

Günümüzde dijital teknoloji ve yapay zekâ sayesinde hastalığı erken teşhis etmek ve doğru tedavi ile hastalığa müdahale etmek mümkün hale geliyor. Sağlık alanındaki teknolojiler, kişiselleştirilmiş tedavilerle hızlı iyileşme imkânı tanırken, çok daha uygun koşullarla sağlık hizmetlerinin yerine getirilmesine de katkı sağlıyor. Tüm sağlık verilerinin dijitalleşmesi ve bulut veri tabanı üzerinden ulaşılabilmesi ile artık herkesin kendi sağlığı ilgili tüm bilgi, iç görü ve analizlere kolayca erişmesini mümkün kılıyor. Biz buna ‘Dijital İkizimiz’ diyoruz. Herkesin dijital ikizi, bulut veri tabanında bulunan milyonlarca kişinin verileri ile bağlantıda olduğunda, kalp rahatsızlıkları veya kanser gibi hastalıklarda genetik yapısına en uygun, başarı şansı en yüksek tedaviyi hızlı bir şekilde uygulamak mümkün olacak. Sağlığın teknoloji ile entegrasyonu ve bu gelişmeler inanılmaz fırsatlar sunuyor. Biz de bu teknolojileri Türkiye pazarına getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda son derece heyecan verici projelerimiz var. Buna, ‘Telekardioloji’, ‘Teleyoğunbakım’ gibi hem hasta sonuçlarını olumlu ölçüde iyileştiren hem de sağlık harcamalarını optimize eden projeleri örnek olarak verebilirim.

“Önlem Alma, Teşhis, Tedavi ve Evde Bakım’a kadar birçok alanda inovatif çözümler sunuyoruz”

Çoğalan kronik hastalıklar, büyüyen ve yaş ortalaması artan bir nüfus, insanların ihtiyaçlarına bir an önce çare bulmayı ve bunu yaparken de artan maliyetleri düşürmeyi gerektiriyor. Bu sebeple, Health Continuum-Sağlık Döngüsü yaklaşımını benimsiyoruz.  Bu yaklaşım sayesinde Sağlıklı Yaşam’dan başlayarak ‘Önlem Alma, Teşhis, Tedavi ve Evde Bakım’a kadar birçok alanda inovatif çözümler sunuyoruz. Röntgen, ultrason, bilgisayarlı tomografi ve MR cihazları geliştiriyoruz. Acil ve yoğun bakım servislerine kolaylık ve hız sunan mobil ultrason Lumify ve sağlık uzmanlarının hastalara doğru bakımı sunmalarını sağlayan tele-sağlık çözümü Vital Health sağlık çözümlerimizin başında geliyor. Özellikle içinde bulunduğumuz COVID-19 ile mücadelede en önemli nokta erken teşhis ve hızlı tedavi. Sunduğumuz sağlık çözümleriyle bu mücadelede sağlık çalışanlarına destek olmaktan gurur duyuyoruz. Lumify, hasta başında sunduğu ultrasonografik görüntüleme sayesinde hastanın odadan çıkmadan tanı ve tedavi sürecinin sürdürülmesine olanak sağlıyor. Yüksek görüntü kalitesi, taşınabilir özelliği, entegre tele ultrason özelliği ve yüksek hijyen standartları sayesinde sağlık görevlilerine kullanım kolaylığı sunuyor. Lumify aynı zamanda Reacts özelliği sayesinde uyumlu bir cep telefonu ya da tableti entegre tele-ultrason çözümüne dönüştürebiliyor. İki yönlü görsel-işitsel aramaları, canlı ultrason yayın ile birleştirerek, klinisyenler arasında gerçek zamanlı bağlantı kuruyor. Taşınabilir ultrason alanındaki bu yenilik, sağlık profesyonellerine hastane içinde ve dışında esneklik kazandırıyor.

Bir diğer sağlık çözümümüz de Vital Health…  Çevrimiçi tarama, takip ve izleme imkânı sunan tele-sağlık ürünümüz Vital Health aracılığıyla, hekimlere ve sağlık kuruluşlarına, artan hasta akışını yönetmelerinde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Vital Health, hekimlere ve hastanelere gereksiz ziyaretleri önlemeyi amaçlarken, hastalarının uzaktan takibine de destek oluyor. Hastalar otomatik izleme anketleriyle sağlık durumlarına göre risk gruplarına ayrılıyor. Yüksek risk puanına sahip hastalar daha fazla bilgi için çağrı merkezi tarafından aranıyor. Çağrı merkezi bakımın gerekli olduğunu tespit ederse, hastayı, hastaneye sevk edebilecek hekimlere yönlendiriyor.

Sağlığın dijitalleşmesi global olarak hem de Türkiye’de sağlığın dönüşümü için çok önemli. Philips olarak, büyük miktarda veri kullanarak kitle sağlığı yönetiminin yeniden şekillendirilmesi ve optimize edilmesi için çalışıyoruz. Yapay zekâ da hiç şüphesiz bu konuda büyük bir rol oynuyor. Daha düşük radyoaktivite veren daha verimli çalışan yeni teknoloji cihazları sunuyoruz. Evde bakım alanında ise bağlantılı ürün ve hizmetlerimiz ile fark yaratmaya devam ediyoruz.

Anne karnından başlayarak, yaşamları boyunca bireylerin daha sağlıklı ve daha kaliteli bir hayat sürdürebilmeleri için inovatif çözümler geliştiriyoruz.  Bu doğrultuda odağını sağlık alanına çevirmiş bir teknoloji şirketi olarak, Türkiye’deki önceliğimiz; sağlık dönüşümüne katkı sunmak ve sağlık sistemlerini sürdürülebilir kılmak için var gücümüzle çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz.