Philips RSNA 2020’da Yapay Zekâ Destekli Radyoloji İş Akışı Programını İlk Defa Tanıttı

Philips RSNA 2020’da Yapay Zekâ Destekli Radyoloji İş Akışı Programını İlk Defa Tanıttı

Philips, Kuzey Amerika Radyoloji Derneği (RSNA) 2020 toplantısında yapay zekâ destekli, Radiology Workflow Suite programını ilk defa tanıttı. Philips’in bu yıl ilk kez deneyimlediği online RSNA bilimsel toplantısında tanıttığı en iddialı ürünleri arasında yer alan entegre ve veri odaklı radyoloji iş akışı çözümleri; insan, veri ve teknoloji arasında bağlantı kurarak hassas teşhis olanağı sağlıyor.

Akıllı teşhis sistemleri hastalara ve sağlık profesyonellerine ilk seferinde doğru sonuç veren teşhis ve girişimsel radyoloji çalışmaları, optimize edilmiş iş akışları, daha yüksek verimlilik ve operasyonel açıdan mükemmeliyet sunuyor.

Amsterdam, Hollanda – Sağlık teknolojilerinde dünya lideri Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA), Kuzey Amerika Radyoloji Derneği’nin (RSNA) online düzenlenen 2020 yıllık toplantısında radyolojide entegrasyon, dijitalleşme ve sanallaştırma sayesinde operasyonel verimliliği artıracak uçtan uca çözümler sunan Philips Radiology Workflow Suite programını tanıttı. Philips, RSNA 2020 etkinliğinde kullanıcılarla ilk kez buluşturduğu ürünlerinin sağladığı çözümlerle teşhis ve girişimsel radyolojideki en kritik operasyonel sorunlar için tüm radyoloji iş akışını güçlendirecek anahtar çözümler sunuyor.

Etkili veri sağlama, analiz ve raporlama faaliyetlerinin modern teşhis sistemlerinin merkezinde yer aldığı günümüzde; sağlık kuruluşlarının, personel ve hastaların deneyimini iyileştiren, daha iyi sağlık sonuçları sağlayan ve bakım maliyetini azaltan entegre, dijital sistemleri hayata geçirme ihtiyacı giderek artıyor. Bu durumun etkisi ise sistemin tamamında görülebiliyor. Radyoloji bölümlerinin %97’si, raporlama gereksinimlerini yeteri kadar karşılayamıyor [1], bunun yanı sıra tekrarlanan, düşük kaliteli ve gereksiz görüntüleme tetkikleri, yılda 12 milyar ABD Doları gibi yüksek bir tutara karşılık geliyor[2].

Bu durum, COVID-19 ile birlikte daha da artış gösterdi. Pandeminin yüksek olduğu dönemde görüntüleme hacminde karşılaşılan %50-70’lik tahmini düşüşün ardından biriken işleri yönetme durumundaki radyoloji bölümlerinin bir yandan kanser, kalp ve başka rahatsızlıklara sahip hastalar için acil olmayan tetkik ve prosedürleri gerçekleştirirken diğer yandan da yoğun bakımdaki COVID-19 hastalarına destek vermeleri gerekiyor. Küresel ölçekte artan radyolog açığı [3] ile teşhis ve tedavideki iş yüklerinin hem hacim hem de zorluk açısından yoğunlaşması da bunlara eklenince radyoloji bölümleri,  doğru teşhis ve tedavi sunma ile hasta bekleme sürelerini minimuma çekme baskısıyla karşı karşıya kalıyorlar.

Hastalar, teknoloji uzmanları ve radyologlar için entegre iş akışı çözümleri

Görüntülemeyi entegre sistemler odaklı bir anlayışla ele alan Philips, görüntüleme alanındaki iş akışlarını birbirlerine bağlayarak hastaların daha iyi sonuçlar almalarının yanı sıra radyologların, teknoloji uzmanlarının ve yöneticilerin hem daha verimli hem de daha etkili bir çalışma deneyimi elde etmelerine yardımcı oluyor. Philips’in görüntüleme, tedavi ve klinik çözümler alanlarındaki sağlam temellerini güçlendiren Philips Radiology Workflow Suite kullanıcıdan bağımsız olarak dünyanın dört bir yanındaki tüm radyoloji bölümlerinin kullanabilecekleri şekilde tasarlandı. Philips Radiology Workflow Suite programının entegre çözüm portföyünde görüntüleme teknolojileri, bilişim çözümleri ve hastalık yönetimi, hasta katılımı ile birlikte daha pek çok konuda ilişkili çözümler yer alıyor.

Konuyla ilgili olarak Philips Görüntüleme Çözümleri Başkanı Kees Wesdorp, “Teşhis süreçlerinde hassasiyet ve kesinlik çok büyük bir önem taşıyor.  Müşterilerimizin problemlerine yanıt vermek amacıyla bağımsız ürünlerden uzaklaşıp entegre sistem ve çözümlere yöneldik. Veri ve bilgi odaklı bu yaklaşımda, programlamaya dayalı süreçlerle operasyonel verimlilik artışı sağlanıyor. Böylece daha bilinçli bir uygulama yönetimi ve sürekli iyileştirme elde ediliyor.” ifadelerine yer verdi. Kees Wesdorp “Philips RSNA online sitemizin ziyaretçileri, Philips’in radyoloji iş akışlarını optimize ederek ve entegre teşhis verilerinden hareketle içgörüler üreterek bizi her hasta için net yöntemlere ve öngörülebilir sonuçlara götüren akıllı bağlantılı sistemleri deneyimleyebildi” dedi.

Philips Radiology Workflow Suite programı birçok fayda sağlıyor

Philips’in yeni programı teşhis süreçlerinin tüm aşamalarında teşhis başına toplam maliyetin düşürülmesine katkı yaparken birçok konuda da çözümler sunuyor:

 • Planlama ve hazırlık – Olası bir hastalık teşhisinden şüphe edilen kişilere RSNA 2020’de tanıtılan Philips Patient Engagement Manager uygulaması ile kişiselleştirilmiş yönergeler ve hatırlatıcılar içeren SMS’ler gönderilerek tetkiklere gelmeden önce destek verilebiliyor.
 • Görüntü alma – İlk seferde doğru görüntüleme baskısı altında çalışan teknoloji uzmanları artık Philips Radiology Operations Command Center sayesinde sanal ortamda uzmanlardan destek alabilecekler. Philips’in üst segment ultrason sistemlerinde bulunan Collaboration Live özelliği ise teknoloji uzmanlarını gereken yer ve zamanda meslektaşları ile buluşturuyor. Hasta işlem sürecini kolaylaştıran Philips 
 • MR Smart Workflow uygulaması da otomasyon teknolojisini mümkün olduğunca kullanarak klasik bir MR tetkik iş akışındaki işlem sayısını azaltıyor.  Öte yandan, Philips Radiology Imaging Suite, hasta bilgileri ile ileri görüntüleme ve analiz sonuçlarını kolayca görüntülenebilen tek bir pencerede entegre ederek teknoloji uzmanlarına ortak bir görüntüleme platformu ve kolaylaştırılmış iş akışları sunuyor.
 • Görüntü ve veri yorumlama – Günümüzde gittikçe daha çok sayıda görüntü yorumlamak durumunda olan radyologlar artık yapay zekâ tabanlı Philips Workflow Orchestrator programının oluşturduğu önceliklendirilmiş iş listesinden ve çeşitli sistemlerde üretilen gelişmiş görüntüleme ve analizlerin tek bir pencerede toplandığı sezgisel bir özetten faydalanabilecekler. Ayrıca, Philips Advanced Visualization Portal – IntelliSpace – COVID-19 lezyonlarını tespit eden algoritmalar gibi yapay zekâ araçlarının desteğiyle farklı bölümlerin hasta verilerini birbirlerine bağlayarak bu bölümlere birlikte çalışabilme becerisi ile daha yüksek klinik zekâ ve analiz avantajı kazandırıyor.
 • Raporlama ve sonuçların paylaşımı – Raporlama sürecini kolaylaştıran Philips Clinical Collaboration Platform, Interactive Multimedia Reporting modülündeki dahili ses tanıma özelliğiyle radyologların, klavyeyle hasta ve klinik bağlam verilerini girme gerekliliğini tamamen ortadan kaldırarak dönüş sürelerini kısaltıyor. Teşhis verilerinin rapora doğrudan aktarılması ile radyologlar sonuç raporlarını hızla gözden geçirip onaylayabiliyor, doktorlar için klinik içerikli bilgileri ekleyebiliyorlar.
 • Ortak karar alma, yöntem seçimi ve tedavi – Philips Tumor Board, bir hastayı sevk eden ve bakım yöntemine ilişkin tavsiyelerinde daha emin olma ihtiyacı duyan doktorlar için radyoloji, genomik, laboratuvar, tedavi ve diğer konulardaki verileri bir bütün halinde tek görüntüde sunuyor.  Böylece radyologlar, geniş klinik ekipleriyle beraber tüm hasta profilini tek seferde görüp tedavi yöntemine daha verimli ve daha güçlü bir iş birliğiyle karar verebiliyorlar.
 • Sonuçlar ve takip – Radyoloji bölümündeki yöneticiler, bu imkânlar sayesinde hastalara tedavi planlarından sapmamaları için destek verirken bir yandan da Philips Performance Bridge’in sağladığı gerçek zamanlı performans metrikleri ve tedavi sonrası hasta bakımı uygulaması ile genel operasyonel verimliliği iyileştiriyor. Philips Patient Portal sayesinde de hastalar kendi bilgilerine erişebiliyor ve bunları kurumlar, doktorlar, uzmanlar ile diğer sağlık tesislerinin paylaşımına sunabiliyorlar.
 • Philips çözümleri RSNA 2020’de kullanıcılarla buluştu: Hassas teşhisin yolunu açan adımlar

  Bir hastanın radyolojiye sevkinden klinik durumunun bilindiği ana kadar geçen sürede sağlık hizmeti; temelini hassasiyet ve kesinliğin oluşturduğu, çok katmanlı karmaşık iş akışlarına bağlı olarak veriliyor. Philips; veri odaklı uygulama yönetimi ile radyoloji personeli ve hasta deneyiminin iyileştirilmesinden, kendinden daha emin bir teşhis ve dolayısıyla daha gelişmiş hasta bakımına kadar pek çok aşamada doğru veriler, teknoloji ve klinik içgörüler arasında kurduğu bağlantılarla hasta için hassas teşhis ve tedaviye giden yolu açıyor.

  [1] https://www.cqc.org.uk/sites/default/files/20180718-radiology-reporting-review-report-final-for-web.pdf.

  [2] https://reactiondata.com/wp-content/uploads/2015/02/peer60:unnecessaryimaging.pdf.

  [3] https://www.aidoc.com/blog/is-radiologist-shortage-real/.

 

Kees Wesdorp Hakkında  / Görüntüleme Çözümleri İş Birimi Başkanı Royal Philips

Kees Wesdorp, Philips’in Görüntüleme Çözümleri iş birimini yönetiyor ve bu iş biriminde, her hasta için öngörülebilir sonuçları olan açık bir bakım yöntemini mümkün kılabilmek için bağlantılı sağlık teknolojileri ile görüntüleme, izleme, laboratuvar, genomik ve boyuna verileri de içeren entegre tanılama anlayışlarını bir araya getiriliyor.

Bu iş birimi; Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRI), Bilgisayarlı Tomografi (CT), Gelişmiş Moleküler Görüntüleme (AMI), Tanılayıcı X-Işın (DXR), Ultrason, Kurumsal Tanılayıcı Bilişim Sistemi gibi (Patoloji, Onkoloji ve nöroradyoloji Çözümleri de dahil olmak üzere) görüntüleme çözümlerini içeriyor.

Kees, Tanısal Görüntüleme İş Biriminin Genel Müdürü olarak 2017 yılında Philips’e katıldı. Müşteri ile çalışan arasındaki bağlılığı geliştiren, hem ürün hem de çözüm portföyünü yenileyip kârlılığı artıran Kees, bu sayede mevcut işleyişi de değiştirdi.

Kees, Philips’e katılmadan önce Bain Capital’da başkan yardımcılığı görevini yürütüyordu ve Bain Capital’ın portföyünde yer alan seçkin şirketlerin dönüşüm süreçlerini hızlandırmaya odaklanmıştı. Bain Capital’daki görevinden önce NXP Semiconductors şirketinde çalışan Kees, burada da çeşitli operasyonel ve işlevsel roller üstlenerek NXP’nin dönüşümünde yer aldı.

Kees, Philips’in müşteri bağlılığını, teknolojik yenilikleri ve profesyonel dönüşümü dinamik bir biçimde bir araya getirerek 2025 yılına kadar 2 milyar insanın yaşamını iyileştirme amacıyla derinden ilgilenmektedir.

İletişim: https://www.linkedin.com/in/kees-wesdorp-1697102/