TriaTech Tıbbi Sistemler San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Ar-Ge Merkezi Direktörü Sn. Hakan Seber AYA Medikal Türk Dergisi'ne Anlattı

TriaTech Tıbbi Sistemler San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Ar-Ge Merkezi Direktörü Sn. Hakan Seber AYA Medikal Türk Dergisi'ne Anlattı
  • STOCKART İlaç ve Tıbbi Malzeme Yönetimi Sistemlerinden bahseder misiniz?

STOCKART, hastanenize ilaç ve tıbbi malzemelerin ulaşmasıyla başlayan ve hasta için kullanım ile son bulan yüksek teknolojiler ile donatılmış, hasta güvenliği ve maliyet kontrolü odaklı bir süreç yönetimi çözümüdür.

Hasta güvenliğinin sağlanması amacıyla sağlık teknolojisi çözümleri geliştirmeye odaklanan STOCKART; yenilikçi, teknolojik ve esnek bir yaklaşımla öncü rol üstlenerek İlaç ve Tıbbi Malzeme Yönetimi Süreçlerinde sektöre yön veren ve değer yaratan bir bakış açısı getirmeye odaklanmıştır.

  • Neden ODYSSEY’i geliştirme ihtiyacı duydunuz?

2016 yılında ilk STOCKART yazılım platformumuzu duyurduk. Bu platformda ürünümüz her geçen gün gelişti. Devamlı olarak Ar-Ge planımızda bulunan ve müşterilerimizden gelen yeni talepler değerlendirilerek, yeni özellikler ve yeni ürünler platforma eklenerek bugüne gelindi. Bugün bulunduğumuz noktada ilk nesil STOCKART yazılım platformumuz dünya genelinde müşterilerimiz tarafından gayet güzel kabul görmüş ve kullanılmaktadır.

Ancak bilindiği üzere hem STOCKART’ın hem de yazılım dünyasındaki teknolojilerin gelişimi durmamakta, gelişmeye devam etmektedir. STOCKART içerisindeki ürün çeşitliliği geliştikçe bu ürünlerin yönetiminin kolaylaştırılması ve yeni teknolojilerin uygulanması gerekliliği gittikçe artmaktadır.

Yazılım platformumuzu devamlı olarak yazılım dünyasının son bulunduğu teknolojik noktaya taşımak temel prensiplerimizden olduğu için güncel ve gelecek yazılım teknolojilerinin uygulanabileceği, tamamen yeni bir yazılım platformunun oluşturulmasına yönetimimizce karar verilmiş ve bu platform ODYSSEY olarak adlandırılmıştır.

Bu belirttiğim nedenlerin yanında esas amacımız ise kullanıcı deneyimini geliştirmek ve kullanıcının işini daha kolay ve akıllı teknolojilerle desteklenmiş olarak yapabilmesini sağlamaktır.

  • Ar-Ge çalışmalarınız ne kadar sürdü, ne gibi çalışmalar yaptınız?

STOCKART Ar-Ge organizasyonu, Pazarlama ve Mühendis ekibinin, ilaç ve tıbbi malzeme yönetimi konusundaki 15 yılı aşkın birikimleri ve tecrübeleri ile STOCKART teknolojilerini geliştirmek için kurulmuştur ve 2018 yılında TriaTech Tıbbi Sistemler San. ve Tic. A.Ş., T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Ar-Ge Merkezi olarak akredite edilmiştir. 

Kayar Kapaklı Çekmece ve Seperasyon Taraması gibi benzersiz patent bekleyen teknolojileri geliştirerek Ar-Ge Vizyonunu kanıtlamıştır. İlaç ve Tıbbi Malzeme Yönetimi süreçlerini kolaylaştırmak ve kullanıcılara daha fazla ürün sunmak için Ar-Ge çalışmalarına devam etmektedir. STOCKART® MedSMART®SupplySMART® ve DualSMART® ürünleri 2016 yılında DesignTurkey “İyi Tasarım” ödülü almıştır.

ODYSSEY platformu ile ilgili çalışmalarımıza 2019 yılında başladık. STOCKART’ın yazılım katmanındaki tüm ürünler baştan ve yeniden ele alınarak tekrar analiz edildi, tasarlandı ve geliştirildi.

STOCKART sistemi hasta alanlarında bulunup, hemşirelerin ilaç ve tıbbi malzeme alımlarında kullandıkları kullanım noktası yazılımları ile tüm sistemin yönetilmesini ve raporlamasını sağlayan merkez yönetim yazılımından oluşur. Bu yazılımların temel mimarileri, client-server yapısının en yeni teknolojilerinden olan Web-API mimarisi baz alınarak yeniden düzenlenmiştir.

Veri tabanı olarak klasik SQL sunucu yerine No-SQL teknolojisine geçilmiştir.

Kullanıcı deneyimini geliştirmek için grafik altyapısı kuvvetli ekranlar kullanılmış ve dokunmatik ekran kullanımı için özel geliştirmeler yapılmıştır. Ekran tasarımları bu konuda uzmanlaşmış geliştiriciler tarafından iş katmanını geliştiren ekipten ayrı olarak yapılmış ve kullanıcı deneyiminin en üst seviyeye çıkması hedeflenmiştir.

Kullanım noktalarının herhangi bir haberleşme kesintisi durumunda otonom olarak çalışmasına olanak sağlamak için merkez ve kullanım noktası arasındaki haberleşmeler için yüksek performanslı kuyruk yönetim sistemini geliştirilmiştir.

ODYSSEY platformunun alt yapısı büyük veri işleme teknolojilerinin ve yapay zeka uygulamalarının geliştirilmesine olanak sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

  • ODYSSEY platformunu özel kılan nedir?

ODYSSEY platformunu özel kılan, geliştirilen ve geliştirilecek olan her türlü uygulama için tek bir alt yapı sağlayabilmesidir. Kullanım noktaları için geliştirilen masaüstü türündeki uygulamalar, merkez yönetim sistemi için geliştirilen web tabanlı uygulamalar ve mobil cihazlar için geliştirilecek olan uygulamalar dahil tüm uygulamalar ODYSSEY platformunda geliştirilebilmektedir.

ODYSSEY platformunda güncel teknolojilerin uyarlanması durumunda platform üzerinde geliştirilen tüm ürünler, bu teknoloji geçişinden yararlanmakta ve yeni teknolojilerin müşterilerimize sunulması en kısa zamanda sağlanmaktadır.

  • ODYSSEY’i rakiplerinden ayıran bir özellik var mı?

ODYSSEY’İ rakiplerinden ayıran birçok özellik var. Daha önce bahsettiğim konularda değinmeye çalıştığım teknik anlamdaki özelliklerinin yanında, kullanıcıya dokunan özelliklerinin daha önemli olduğunu düşünüyorum.

Öncelikle ODYSSEY platformu tüm dünya için geliştirildiğinden, SMARTLingual adını verdiğimiz çoklu dil desteği ve sağdan sola yazılan diller için desteğinin olması yazılımın önemli özelliklerindendir. Bu özellik sayesinde her kullanıcının kendi çalışma dilini seçmesine olanak tanınmaktadır. Bu özellik, birden fazla dilin konuşulduğu ülkelerde veya farklı milliyetlerden çalışanların bulunduğu hastanelerde oldukça önem kazanmaktadır.

Geliştirilen toplama listesi mekanizmasıyla kullanıcı, kullanım noktası stok seviyelerini otomatik olarak takip edebilmekte ve gerekli tedariki yapabilmektedir.

Geliştirilen yetenekli raporlama sistemi sayesinde kullanıcılar her rapor için sınırsız sayıda rapor şablonu oluşturabilmekte ve bu raporların otomatik olarak yaratılarak kullanıcıya e-mail yoluyla gönderilmesini sağlayabilmektedir.

  • ODYSSEY platformu projesi gerçek hayata geçti mi?

ODYSSEY platformunun ilk ürün grubu şuanda Türkiye’nin iki önemli ve büyük hastanesinde saha testi aşamasındadır. 2 ay içerisinde bir hastanemizde canlı kullanıma geçilmesini planladık. Hemen arkasından da diğer hastanede yayılımı sağlanacaktır.

  • ODYSSEY’le ilgili nasıl geri bildirimler alıyorsunuz?

Saha testlerinden ve uluslararası distribütörlerimizden çok olumlu geri dönüşler almaktayız. Hepsi sabırsızlıkla ODYSSEY platformunun duyurulmasını beklemektedirler.

Yurtiçi müşterilerimiz için 2021 Temmuz ayı, Yurtdışı müşterilerimiz için de 2021 yıl sonu için ODYSSEY platformunun duyurulması planlanmaktadır.